نظرسنجی درباره سایت

نظر شما برای ما مهم و راهگشاست.
خرسند می شویم نظرتان را درباره ظاهر و محتوای سایت بدانیم.

راه اندازی سایت

سایت شرکت سروش ایده و فن آوری سپیدار راه اندازی شد. امید است با تلاش همکاران محتوای مناسبی در آینده نزدیک بر روی سایت قرار گیرد. در فاز بعدی فروشگاه اینترنتی شرکت راه اندازی خواهد شد. از زحمات همه همکاران و دوستان سپاس گزاریم.